Header REA
Príprava reprezentačného priestoru Tatra Palace
1
Prenájom kancelárskych priestorov
1

  Kontakt

  REA Slovakia s.r.o.

   

  Južná trieda 125

  040 01 Košice

   

  IČO: 36 196 959

  IČ DPH: SK2020046699

   

  Tel.:  +421 55 729 73 51

  Fax.:  +421 55 729 73 52

   

  e-mail: office@reask.sk

  spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

  oddiel: Sro, Vložka č.: 42718/V

   

  Bankové spojenie:

  VÚB, a. s. pobočka Košice

   

  Číslo účtu:

  SK96 0200 0000 0016 8966 2753