Header REA
Prenájom kancelárskych priestorov
1
Príprava reprezentačného priestoru Tatra Palace
1

  Dotazník

   

  Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti XXX


  Poznámka: Povinné údaje sú označené*

  Osobné údaje:
  Priezvisko* : Dátum narodenia* :
  Meno* : Št. príslušnosť:
  Titul:
   
  Kontaktné údaje: 
  (Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného  z uvedenýchkontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
   
  E-mail* : Mobilný telefón:
  Telefón - domov: Fax:
  Telefón - práca:
  Kontaktná adresa:
  (pre písomný styk)
   
  Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:
   v oblasti:   Obchodný zástupca
      Technológ
      Administratíva
  vo funkcii   
  Dosiahnuté vzdelanie a prax:
  (vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
   
  Názov školy Od - Do Špecializácia
   
  Zamestnávateľ Od - Do Zaradenie Náplň práce
  Jazykové znalosti:
  Angličtina Iný jazyk:
  žiadna   žiadna
  základná (základná komunikácia) základná
  priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
  pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
  vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
   
  Doplňujúce údaje:
  Znalosti :
  Iné znalosti a zručnosti:
  Dátum možného nástupu.

  Rôzne
  (tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)

   

  Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti Stabilita . Spoločnosť Stabilita sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 52/1998 Zb. a jeho zmien.

   
  Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár