Header REA
Príprava reprezentačného priestoru Tatra Palace
1
Prenájom kancelárskych priestorov
1

  O Nás

  Spoločnosť REA Slovakia s.r.o. sa zaoberá prenájmom vlastných nehnuteľností a poskytovaním služieb bezprostredne súvisiacich s týmto prenájmom ako aj ďalších doplňujúcich služieb (strážna služba, stravovanie v areáli a pod.).

   

  REA Slovakia s.r.o.  vlastní niekoľko budov v Košiciach a Bratislave, v ktorých ponúka na prenájom rôzne typy priestorov:

   

  • kancelárske
  • obchodné
  • výrobné
  • skladové
  • parkovacie miesta (aj pre LKW)
  • vonkajšie spevnené plochy

   

  Výhody spoločnosti

  Spoločnosť REA Slovakia s.r.o. zabezpečuje vo svojich nehnuteľnostiach pravidelné opravy, údržbu a investície do modernizácie a poskytuje nájomcom komplexné služby. Disponuje novovybudovanými napojeniami na odber médií , dostatočnou kapacitou a rezervou na odber elektrickej energie.

   

  Možnosti pre partnerov

  REA Slovakia s.r.o. poskytuje budúcemu nájomcovi možnosť spoluinvestorstva pri adaptácii priestorov podľa jeho potrieb a predstáv.